Seznam kurzů metody Spirální stabilizace páteře

Kurzy metody SMS - Spirální stabilizace páteře

ve výukových blocích 11 x 5 dní (5 x 7 vyučovacích hodin) nebo 22 x 2 dny (4 x 8 VH)

 

1. Kurz - 4 dny (2x2 dny nebo 1x4 dny 1A + 1B + 1C + 1D) 1A = 12 základních cviků, 1B = 40 cviků, 1C = manuální techniky, 1D = manuální techniky

Úvod do metody SMS - prevence, regenerace

Principy metody, základní cviky, základní masážní a manuální techniky

Příčiny vedoucí k přetížení páteře, prevence, regenerace, kondice

1 den = 8 výukových hodin. Kurzy můžete absolvovat každý den zvlášť, nebo 2 dny a pak 2 dny nebo všechny 4 části za sebou.

U těhto 4 kurzů je možné využít zvýhodněnou cenu 5200 Kč za všechny 4 části. Platí se v první den konání kurzu a zaplacené termíny se pak nepřevádí.

 

2. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 2A, 2B)

Bederní a krční páteře - Léčba metodou SMS

Příčiny vzniku výhřezů meziobratlového disku, spondylóza, spondylartróza, aplikace cviků, masáže a MT pro léčbu

***********************************************TRENÉR SMS (60 VH)

3. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 3A, 3B)

3A - Horní končetina - léčba metdou SMS

Carpální tune, epicondylitis radialis, ulnaris, sy. bolestivého ramene - cervikobrachiální syndrom

3B - Dolní končetina - léčba metodou SMS

Plochá nocha, hallux valgus, digiti mallei, calcar calcanei, gonarthróza, coxarthróza

 

4. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 4A, 4B)

Svalové řetězce - léčba, prevence a kondice metodou SMS

Spirální svalové řetězce, vertikální svalové řetězce

Uplatnění pro léčbu, regeneraci a sport

 

5. Kurz 5 dní (nebo 2x2 dny 5A, 5B)

Skolióza - léčba metodou SMS

5A - Období růstu 6-18 let možnost plné kompenzace křivky, období po ukončení růstu do 25ti let - možnost kompenzace svalové dysbalance vzniklé korzetoterapií

5B - Střední věk - rozvoj degenerací - výhřez disku, vyšší věk - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum

 

6. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 6A, 6B+C)

Vertebroviscerální vztahy - léčba metodou SMS

6A - Cervikokraniální sy. - bolesti hlavy, cervikogenní závratě

6B - Kardiovaskulární systém, pulmonální systém, metabolický syndrom

6C - Urogenitální systém - funkční sterilita, chronické záněty, impotence, inkontinence

 

7. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 7A, 7B)

Sport - trénink metodou SMS

Kondice, zvýšení výkonu, regenerace, kompenzace

 

8. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 8A, 8B)

Učitel metody SMS - prevence, léčba metodou SMS

Opakování a upřesnění cviků, MT, principů

metodiky výuky pro kurz 1 (učitel musí mít absolvování 150 VH) učitel 1. stupně metody SMS

metodiky výuky pro kurz 1,2 (učitel musí mít absolvování 300 VH) učitel 2. stupně metody SMS

 

9. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 9A, 9B)

Opakování cviků - cvičení metodou SMS, léčba, prevence, kondice

Svalová analýza, cvičení dle svalové analýzy, stabilizace cviků řetězci, cvičení pro věkové a výkonnostní skupiny

 

10. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 10A, 10B)

Opakování masářních a manuálních technik - léčba, prevence, kondice

Základní techniky vleže, vsedě, vestoje, techniky pro oblast šíje, orofaciální oblast, hrudník a pánev, techniky pro horní končetiny, techniky pro dloní končetiny

Vzájemné vztahy mezi cvičením a manuálními technikymi

 

11. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 11A, 11B)

Rehabilitace v revmatologii a neurologii - připravujeme

 

12. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 12A, 12B)

Funkční RTG, MR, CZ diagnostika - připravujeme

***********************************************

13. Kurz - 5 dní (nebo 2x2 dny 13A, 13B)

Kurz pro lékaře - indikace metody SMS ve zdravotnictví

Principy metody SMS, indikace pro léčbu poruch páteře, poruch pohybového aparátu, poruch funkce vnitřních orgánů

Regenerační program pro lékaře - odstranění negativních faktorů, které přináší lékařské povolání

***********************************************

14. Kurz - 20 dní (minimálně 150 výzkových hodin)

Kurz trenér zdravotní tělesné výchovy - cvičitel metody SMS

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, práce s handicapovanými.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k vydání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1,2,3,6,9

 

15. Kurz - 20 dní (minimálně 150 výukových hodin)

Kurz masér - masážní techniky metody SMS

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, práce s handicapovanými.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k výdání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1, 2, 3, 6, 10

 

D - 4

Terapeuti metody Spirální stabilizace

Terapeuti kteří absolvovali kurzy metody Spirální stabilizace

D - 4 - 1

Seznam terapeutů v České republice, kteří prošli kurzy metody Spirální stabilizace

 

D - 4 - 2

Seznam terapeutů v Slovenské republice, kteří prošli kurzy metody Spirální stabilizace

 

D - 6

Cvičitelé metody Spirální stabilizace

Cvičitelé kteří absolvovali kurzy metody Spirální stabilizace

D - 6 - 1

Seznam cvičitelů v České republice, kteří prošli kurzy metody Spirální stabilizace

D - 6 - 2

Seznam cvičitelů v Slovenské republice, kteří prošli kurzy metody Spirální stabilizace