C - 1

Pokud jste aktivním terapeutem metody SPS (metodu aktivně užívate s klienty) je nutné si každé dva roky obnovovat vzdělání absolvováním kurzu stejné nebo vyšší úrovně.

 

Kurzy metody SPS - Spirální stabilizace páteře

 

Svalové řetězce

- Anatomie svalových řetězců - detailní anatomie padesáti svalových řetězců

- Funkce svalových řetězců - dynamické a stavické řetězce, vzájemné reciproční vztahy mezi řetězci

- Trénink svalových řetězců - spolupráce svalů ři pohybu

 

Využití svalových řetězců:

- Léčba: poruch páteře, výhřezu meziobratlového disku, poříží po operacích páteře, skoliózy, spinální stenézy

- Prevence: škola zad, rehabilitační sport, zdravý sport

- Kondice, Fitness, Wellness

- Sport: kondice, regenerace, kompenzace, doléčení sportovních úrazů a přetížení

 

Diagnostika, funkce a dysfunkce svalových řetězců:

- Aspexe - vyšetření pohledem

- Palpace - vyšetřneí pohmatem

- EMG vyšetření

 

1. Kurz - 4 dny (2x2 dny nebo 1x4 dny 1A + 1B + 1C + 1D) (32 výukových hodin)

1A = 12 základních cviků, 1B = 40 cviků, 1C = manuální techniky, 1D = manuální techniky

Úvod do metody SPS - prevence, regenerace

Principy metody, základní cviky, základní masážní a manuální techniky

Příčiny vedoucí k přetížení páteře, prevence, regenerace, kondice

1 den = 8 výukových hodin. Kurzy můžete absolvovat každý den zvlášť, nebo 2 dny a pak 2 dny nebo všechny 4 části za sebou.

U těhto 4 kurzů je možné využít zvýhodněnou cenu 6000 Kč za všechny 4 části. Platí se v první den konání kurzu a zaplacené termíny se pak nepřevádí.

 

2. Kurz - 4 dny (2x2 dny 2A, 2B) (32 výukových hodin)

2A Bederní páteř

2B Krční a hrudní páteř

Příčiny vzniku výhřezů meziobratlového disku, spondylóza, spondylartróza, aplikace cviků, masáže a MT pro léčbu

***********************************************TRENÉR SPS (64 výukových hodin)

3. Kurz - 4 dny (2x2 dny 3A, 3B) (32 výukových hodin)

3A - Horní končetina - léčba metdou SPS

Carpální tune, epicondylitis radialis, ulnaris, sy. bolestivého ramene - cervikobrachiální syndrom

3B - Dolní končetina - léčba metodou SPS

Plochá nocha, hallux valgus, digiti mallei, calcar calcanei, gonarthróza, coxarthróza

 

4. Kurz - 4 dny (2x2 dny 4A, 4B) (32 výukových hodin)

Svalové řetězce - léčba, prevence a kondice metodou SPS

Spirální svalové řetězce, vertikální svalové řetězce

Uplatnění pro léčbu, regeneraci a sport

 

5. Kurz 4 dny (2x2 dny 5A, 5B) (32 výukových hodin)

Skolióza - léčba metodou SPS

5A - Období růstu 6-18 let možnost plné kompenzace křivky, období po ukončení růstu do 25ti let - možnost kompenzace svalové dysbalance vzniklé korzetoterapií

5B - Střední věk - rozvoj degenerací - výhřez disku, vyšší věk - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum

 

6. Kurz - 4 dny (2x2 dny 6A, 6B+C) (32 výukových hodin)

Vertebroviscerální vztahy - léčba metodou SPS

6A - Cervikokraniální sy. - bolesti hlavy, cervikogenní závratě

6B - Kardiovaskulární systém, pulmonální systém, metabolický syndrom

6C - Urogenitální systém - funkční sterilita, chronické záněty, impotence, inkontinence

***********************************************TERAPEUT SPS (192 výukových hodin)

 

7. Kurz - 4 dny (2x2 dny 7A, 7B) (32 výukových hodin)

Sport - trénink metodou SPS

Kondice, zvýšení výkonu, regenerace, kompenzace

 

8. Kurz - 4 dny (2x2 dny 8A, 8B) (32 výukových hodin)

Učitel metody SPS - prevence, léčba metodou SMS

Učitel 1. stupně: Opakování a upřesnění cviků, MT, principů, metodika výuky pro kurz 1 A+B+C+D (učitel musí mít absolvované kurzy 1-8  (256 výukových hodin) a musí 3x asistovat u kurzů, které bude učit.

***********************************************UČITEL METODY SPS 1. STUPNĚ (256 výukových hodin)

Učitel 2. stupně: Metodika výuky pro kurz 1-10 (učitel musí absolvovat kurzy 1-10 (320 výukových hodin) a musí asistovat u kurzů 1-10 (320 výukových hodin) celkem 640 výukových hodin.

***********************************************UČITEL METODY SPS 2. STUPNĚ (640 výukových hodin)

 

9. Kurz - 4 dny (2x2 dny 9A, 9B) (32 výukových hodin)

Opakování cviků - cvičení metodou SPS, léčba, prevence, kondice

Svalová analýza, cvičení dle svalové analýzy, stabilizace cviků řetězci, cvičení pro věkové a výkonnostní skupiny

 

10. Kurz - 4 dny (2x2 dny 10A, 10B) (32 výukových hodin)

Opakování masážních a manuálních technik - léčba, prevence, kondice

Základní techniky vleže, vsedě, vestoje, techniky pro oblast šíje, orofaciální oblast, hrudník a pánev, techniky pro horní končetiny, techniky pro dloní končetiny

Vzájemné vztahy mezi cvičením a manuálními technikymi

 

11. Kurz - 4 dny (2x2 dny 12A, 12B) (32 výukových hodin)

RTG, MR, CT diagnostika - pro SPS terapeuty, diferenciální a strukturální diagnóza, doporučení léčebného postupu

 

12. Kurz - 4 dny (2x2 dny 11A, 11B) (32 výukových hodin)

Rehabilitace v revmatologii a neurologii - připravujeme

 

***********************************************

13. Kurz - 2 dny (16 výukových hodin)

Kurz pro lékaře - indikace metody SMS ve zdravotnictví

Principy metody SPS, indikace pro léčbu poruch páteře, poruch pohybového aparátu, poruch funkce vnitřních orgánů

Regenerační program pro lékaře - odstranění negativních faktorů, které přináší lékařské povolání

***********************************************

14. Kurz - 20 dnů (minimálně 150 výukových hodin)

Kurz trenér zdravotní tělesné výchovy - cvičitel metody SPS - SMS

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, práce s handicapovanými.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k vydání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1,2,3,6,9

 

15. Kurz - 20 dnů (minimálně 150 výukových hodin)

Kurz masér - masážní techniky metody SPS - SMS

Obor prevence, kondice, regenerace, následné péče po ukončení léčby, práce s handicapovanými.

Kurz je akreditován ministerstvem školství a slouží k výdání živnostenského listu.

Povinná účast na kurzech 1, 2, 3, 6, 10

 

16. Kurz - 1 den (8 výukových hodin)

Kurz pro managery ve zdravotnictví, sportu, rekreologii, školství - léčba, prevence, kondice

Principy metody SPS

Uplatnění ve zdravotnictví - pohybový aparát, vnitřní orgány

Uplatnění ve sportu - kondice, regenerace, kompenzace, prevence

Uplatnění v rekreologii - zdravá dovolená

Uplatnění ve školství - regenerace studentů, výuka metody SPS

 

17. Kurz - 4 dny (4x 5 = 20 výukových dnů)

Kurz pro pacienty se skoliózou - léčba, prevence, kondice

Příčiny vzniku skoliózy, rozvoj skoliotické křivky, RTG, MR, vyšetření, přičinná léčba, organizace léčby

Výuka cviků a korekce cviků rodiči nebo partnerem

Kurz je vhodný pro všechny věkové kategorie

Kurz není vhodný pro pacienty s velkou bolestí a zánikovou symtomatologií

 

18. Kurz - 4 dny (4x 5 = 20 výukových hodin)

Kurz pro pacienty s poruchou bederní a krční páteře - výhřez meziobratlového disku, potíže po operacích

Příčiny vzniku degenerativních změn páteře, rozvoj degenerace, RTG, MR vyšetření, příčinná léčba, organizace léčby

Výuka cviků a korekce cviků

V odpoledních hodinách je možno objednat lékařské vyšetření, vyšetřneí RTG, MR, masáže, individuální léčbu

Kurz není vhodný pro akutní pacienty

Kurz je vhodný pro pacienty, kteří jsou vyšetřeni a znají 5 základních cviků

 

19. Kurz - 2 dny (2 x 8 hodin = 16 výukových hodin)

Sport II. pro trenéry a hráče fotbalu, atletiky a běžce a další sportovce

Důsledné uplatnění principů SPS pro odstranění všech negativních faktorů, které brání rychlému běhu, posílení všech důležitých svalů nutných k běhu, propojení svalů do svalových řetězců, koordinace běhu.

Prevence vzniku poranění a přetížení, rychlá regenerace.

Kurz vede trenérka Českých fotbalových akademií a českých reprezentantů ve fotbalu, hokeji, tenisu, moderním pětiboji Paulína Novotná

 

20. Kurz - 2 dny (2 x 8 hodin = 16 výukových hodin)

Sport III. Rozvoj svalové hmoty, zvýšení rozsahu a pohybu, regenerace páteře

pro všechny sportovní kategorie. Optimální a chybné provedení posilovacích cviků.

Odstranění negativních vlivů, které přetgěžují páteř a klouby.

Kurz vede mistr světa a mistr Evropy v naturální kulturistice František Hofman

 

21. Kurz - 4 dny (4 x 8 hodin = 32 výukových hodin)

Svalové řetězce II EMG -
elektromyografické vyšetření funkce svalových řetězců, rehabilitační a kondiční plán dle EMG vyšetření, kontrola provedení cviků po korekci. typické EMG svalové vzorce u onemocnění páteře - LS sy, CB sy, skolióza

EMG vyšetřneí sportovců - vytvoření kompenzačního a kondičního tréninkového plánu.