Lázně a Sanatoria, kde aktivně využívají metodu SPS pro léčbu pacientů